Web]i[Press

Work

I truly believe that WordPress is the ideal solution no matter what your requirements. Challenge me to deliver the right site for you.

Бид WordPress-д зориулж ажилладаг. Бид зүгээр ч нэг зөвлөгөө өгөгчид биш, энгийн шийдлээс авхуулаад өндөр түвшний theme болон plugin уудыг таны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулж өгөх хүртэлх бүх төрлийн WordPress -тэй холбогдолтой хүсэлтийг чинь биелүүлж чадах бүтээлч сэтгэлгээтэй кодер баг.

Чиглэл

Үйлчлүүлэгчдэд шаардлагатай вэб шийдлийн дизайн боловсруулах, вэбсайтыг дахин засварлах, шинээр хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай заавар өгч, үйлчлүүлэгчтэйгээ ойр байхыг зорилго, чиглэл болгодог.